Menu Sluiten

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verwerkt van haar cliënten. Wanneer u client wordt van Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf of om een andere reden persoonsgegevens aan Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf, gevestigd aan Jourehof 11, 1132 LC Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf
Jourehof 11
1132 LC Volendam
Tel: 0643012572

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verwerkt persoonsgegevens van u met betrekking tot uw gezondheid. Dit gebeurt voorafgaand aan de eerste behandeling middels een intakeformulier. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen, maar op papier bewaard in een afgesloten kast. Gegevens van minderjarigen worden niet verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot het maken of annuleren van afspraken
– Om de behandeling hierop af te stemmen en eventuele voortgang te monitoren
– Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verwerkt ook persoonsgegevens voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook tracking cookies geplaatst door Google Analytics, die inzicht geven in het gebruik van de website.

– Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
– Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met Google.
– De gegevens worden anoniem verwerkt.
– De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.
– Het betreft een analytische cookie die het bezoek op www.marjandijkgraaf.nl meet.
– De bewaartermijn van de gegevens is 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken aan u te verstrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar massage@marjandijkgraaf.nl.

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Massagepraktijk Marjan Dijkgraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via massage@marjandijkgraaf.nl.

Share Button

Facebook